Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 
Tämä on Hautamäki Training Oy:n aputoiminimellä toimivan Tunnelinjan tietosuojaseloste, jonka tarkoituksena on kuvata mihin ja miten käytämme asiakkaan tietoja. 
 
1. Rekisterinpitäjä
Päävastuullinen rekisterinpitäjä: 
Hautamäki Training Oy, Nyykoolinkatu 13 A25  60100 Seinäjoki
Tunnelinjalla toimivat asiantuntijat vastaavat henkilötietojen käsittelystä niin, että jokaisella toimijalla on käytössä tietosuojalainsäädännön lainmukaisuuden, asianmukaisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita noudattava tietosuojaseloste.
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jari Hautamäki, info@hautamakitraining.fi, p. 040-1495157
 
3. Rekisterin nimi
Hautamäki Training Oy:n aputoiminimellä toimivan Tunnelinjan rekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuusperuste
Tunnelinjan asiakkaista kerätään vain yhteistyön kannalta tarvittavat tiedot. Asiakastyössä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.
Tunnelinjalla toimivat asiantuntijat huolehtivat henkilötietojen käsittelystä asianmukaisesti niin, että se tapahtuu olemassa olevan lainsäädännön ja ohjeistusten mukaisesti. Tunnelinjan asiantuntijat pitävät huolta vastuullisena toimijoina tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen asiakkaan sekä tunnelinjan välillä.
 
5. Rekisterin sisältö
Tunnelinjalle yhteyttä ottaneen nimi, puhelinnumero ja sähköposti palvelun toteuttamista varten. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan ottaessa yhteyttä Tunnelinjalle. Asiakkaan itsensä antamat tiedot. 
 
7. Tietojen luovutukset
Tunnelinjan asiakkaiden tietoja ei luovuteta muille tahoille, ilman asiakkaan kirjallista toivetta ja suostumusta. 
 
Poikkeustilanteita ovat henkilötietojen luovutus lakisääteisen velvoitteen johdosta:
Lastensuojelulaki 25 §
Rikoslaki 10 §
Näissä tilanteissa asiakasta informoidaan Tunnelinjan asiantuntijoita koskevista, edellä mainittuihin lakeihin liittyvistä velvollisuuksista. 
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tunnelinjalla kerätään tiedot paperiversiona ja ne säilytetään lukitussa arkistokaapissa. Sähköiseen asiakastietojärjestelmään tietoja ei kerätä. Tunnelinjalla kirjatut asiakastiedot hävitetään silppuamalla asiakassuhteen päättymisen jälkeen. 
 
9. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyydämme ottamaan yhteyttä info@hautamakitraining.fi.
 
10. Evästeiden käyttö
Tunnelinjan verkkosivuilla vierailevista kerätään tietoa evästeiden avulla. Tästä saadaan tietoa sivujen käytöstä, verkkosivulla vierailevien käyttäjien päälaitteista ja verkkoselaimesta. Saatujen tietojen avulla voidaan tehdä tilastollista analyysiä sivulla vieraillen määrästä. 
 
Tunnelinjan verkkosivuille tullessaan käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn ja evästeiden käyttöön. Käyttäjä voi myös halutessaan estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. 
 
 
Seinäjoella 1.3.2023
Jari Hautamäki